Het gebied

Natuur, landschap en grondgebruik in het beekdal

Het beekdal van de Klein Beerze is prachtig gelegen tussen Vessem en Oostelbeers. Het heeft een fris gezicht, volop variatie in het landschap, open akkers en zichtplekjes met bloeiende akkerranden, wildakkers en overhoekjes. Het ‘natuurlijk boeren’ stamt hier al uit de Middeleeuwen en krijgt nu een nieuwe, eigentijdse invulling.

Zo mooi
In het beekdal is ruimte en respect voor bodem, plant, dier en mens. Er vliegen weidevogels als wulp, grutto en kievit. Er jagen roofvogels als kiekendief en buizerd. Er groeien gewassen en er leven insecten en kleine zoogdieren. Wandelaars genieten van landbouw en natuur in mooie harmonie en lopen langs greppels en resten van Middeleeuwse houtwallen. Zo mooi moet het voor altijd blijven.

,,Boeren zijn de ambassadeurs voor een agrarisch cultuurlandschap”

Dal van de Kleine Beerze
Lees hier ons Privacy Statement

Delen