akkerrand

Dit is de werkgroep Gebiedsontwikkeling

1 juni 2018

Noud Janssen, Gerry Dorrestein en Chris Johnson; samen vormen zij de werkgroep Gebiedsontwikkeling van de Landcoöperatie. Vol passie, kennis en kunde voor en van het gebied rondom de Kleine Beerze, gaan zij in gesprek. Ze zijn ambitieus, maar ook reëel: “We kunnen niet in één keer al onze ideeën voor elkaar krijgen. Dat doen we stapje voor stapje en vooral samen, samen met de pachters en het bestuur.” Deze drie musketiers hebben allemaal iets met duurzaamheid in de omgeving. Ze zijn groot voorstander van een goede leefomgeving voor de boeren en de burgers. Via de werkgroep leveren zij hun bijdrage aan het behoud van het natuur- en landbouwgebied tussen Vessem en Oostelbeers, en daar waar mogelijk aan het verbeteren ervan.

Chris (ex-marketeer, inwoner, lid van de heemkundekring en lid van de dorpsraad van Vessem): “Ik ben erg betrokken bij de ontwikkelingen van de kleine boerenbedrijven hier in het gebied. Zij hebben het zwaar momenteel en ik wil meedenken over en bijdragen aan hun nieuwe, stabiele, economische situatie.”

Gerry (dierenarts en oprichter van het pathologisch laboratorium in Veldhoven, woont sinds 2006 in Vessem en ex-voorzitter van de dorpsraad van Vessem): “Ik ben vooral op zoek naar goede combinaties van natuur en landbouw, zodat ze elkaar versterken. Dat is meteen de reden waarom ik in deze werkgroep zit. Samen denken we na over het verbeteren van de biodiversiteit en over het weer gezond maken van ‘uitgeleefde’ akkers, en dat dan op een duurzame, natuurlijkvriendelijke manier. Onze ideeën bespreken we met de boeren en zo werken we samen.”

Noud Janssen (inwoner van Vessem, ex-multi-ondernemer en kenner van de omgeving): “Ik ben groot liefhebber van de natuur en altijd bezig met het milieu. Ik ben ook altijd betrokken geweest met de ontwikkelingen in de omgeving, in de politiek en in mijn werk. Samen met de werkgroep komen we met voorstellen voor de pachters om bijvoorbeeld de bodem op natuurlijke wijze te verbeteren. Dat kan met het op de juiste manier inzaaien van akkerranden met een goed uitgekiende bloemenzaadmix. Die bloemen en zaden zorgen voor het aantrekken van vogels, vlinders en insecten. Hoofddoel is het verbeteren van de biodiversiteit, zodat de bodem rijker wordt met voedingsstoffen. Bepaalde organismen die de bloeiende bloemen aantrekken, bestrijden ziektes in de gewassen. Op deze manier proberen we het ecosysteem dat hoort bij dit gebied in stand te houden of te verbeteren.”

“Daarbij willen we zo min mogelijk exoten, dus bloemen of planten die ongetwijfeld heel mooi zijn, maar niet in het systeem horen, zien”, voegt Gerry toe. “Boeren zijn het niet altijd eens met onze aanbevelingen want die zijn opgevoed met het idee ‘een goede boer ruimt zijn akker op’,” legt Noud uit. “Dus die maait –tegen beter weten in – alle bloemen weer om en ruimt ze op. En dat terwijl de wandelaar of fietser daar nog van kan genieten. Bovendien blijven de bloemen voedselleveranciers voor de vogels, het hele jaar door. Elk jaar maken we een rapport op met onze conclusies en aanbevelingen.Door in gesprek te blijven met de boeren en het bestuur van de Landcoöperatie kunnen we langzaam maar zeker onze ideeën verwezenlijken. Het heeft nog wel wat tijd nodig, daar zijn we ons van bewust, maar we komen er wel.”

Terug naar overzicht

Dal van de Kleine Beerze

Delen