Verslag van de lezing:
Water in het Beekdal

26 maart 2018, de Kemphaan Middelbeers

Voor wie zich eigenlijk nog nooit bezig had gehouden met het thema Water in de omgeving van het dal van de Kleine Beerze en alle andere geïnteresseerden hield Martin Bouwman van Waterschap De Dommel een uitgebreide waterlezing. Zo vertelde hij over de rol van de Waterschappen, wat zij eigenlijk doen en welk belang zij dienen voor schoon water voor de boeren en burgers.

Aan de hand van een aantal stellingen gingen de circa 15 bezoekers van de avond met elkaar in discussie over het belang van water in de omgeving. Zo werd er gekeken naar welke bijdrage de boeren kunnen leveren als het gaat om schoon drinkwater en gezond watermanagement, maar ook wat de burgers hierin kunnen betekenen. De stellingen luidden:

- droge voeten, wat kunnen burgers en boeren hieraan bijdragen?
- voldoende water, welke invloed hebben boeren, burgers en de natuur hierop?
- natuurlijk water, kan de natuur dit alleen aan of is hier de mens bij nodig en hoe dan?
- schoon water, welke invloed hebben boer en burger, welke maatregelen kun je ZELF nemen?
- mooi water, is de Kleine Beerze geschikt voor recreatie? Waarom wel, waarom niet?

Bent u geïnteresseerd in de lezing van Martin Bouwman? Dan kunt u zijn presentatie opvragen met een mail naar info@dalvandekleinebeerze.nl.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

Terug naar overzicht

Dal van de Kleine Beerze

Delen