Samenspraakavond over landschapselementen

Maar liefst 32 deelnemers deden mee aan de participatieavond over de landschapselementen aan Stroomkesberg en de ecologische verbindingszone aan het Meerven. In drie groepen is gewerkt aan een schetsvoorstel voor de realisatie hiervan. De Landcoöperatie werkt de schetsen uit tot een concept. Alvorens het aangeboden wordt aan de gemeente legt de landcoöperatie het plan ter visie en krijgen de deelnemers aan de avond de gelegenheid om te reageren. Daarna wordt het voorstel definitief gemaakt. Dit plantseizoen (voor 15 april) dienen de beplantingen gerealiseerd te zijn. Een prima project, volledig aansluitend op onze visie:
'Meer variatie in het landschap. Landbouw met aandacht voor de omgeving. Met respect voor bodem, mens en dier. Een duurzame ontwikkeling van het Dal van de Kleine Beerze, boeren en burger natuurlijk samen!'

Terug naar overzicht

Dal van de Kleine Beerze

Delen