Landart in het Beerzedal

20 februari 2019

Landkunst of Landart is een stroming in de beeldende kunst waarbij kunstobjecten worden geïntegreerd in het landschap. Na een uitgebreide voorbereidingsperiode is op 6 februari het project formeel afgetrapt. Een projectplan is afgelopen najaar opgesteld, een kunst advies commissie in het leven geroepen en op voordracht van KunstLoc Brabant zijn 10 kunstenaars geselecteerd. Financiele ondersteuning is geboden door KunstLoc Brabant, Buurtcultuurfonds, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Waterschap de Dommel en Brabants Landschap. 

Het doel is om 5 kunstobjecten te creëren die een plaats gaan krijgen in het Beerzedal. De weg naar het bouwen van het kunstwerk is net zo belangrijk als het kunstwerk zelf.  Tijdens de kick-off werd een start gemaakt met het ophalen van de thema’s die in het beekdal spelen. Traditioneel gezien kun je daarbij aan bodem, water, natuur denken maar tijdens de aftrap werden veel diepere thema’s bediscussieerd zoals over de mensen op het platteland, historische feiten en zelfs over verbindingen met technologie. Pitches van diverse gebiedspartijen, boer, burger, belangenorganisatie onderstreepten het belang van gezamenlijke gebiedsontwikkeling en daarbij werden ook weer nieuwe thema’s genoemd. Het opsnuiven van het gebied met een korte wandeling, inspirerende verhalen onderweg en het gezamenlijke “mindmappen”, gaven de door de kunst advies commissie geselecteerde kunstenaars inspiratie om aan de slag te gaan. Over ruim een maand presenteren zij hun eerste ideeën. Dan worden ook rondom de uiteindelijk gekozen kunstenaars co-creatie teams opgezet die samen met het de kunstenaar de dialoog aangaan over het gekozen thema om het kunstwerk verder door te ontwikkelen. De co-creatie teams worden geformeerd rondom boeren, burgers, belangenorganisaties en overheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Frans Verouden / info@dalvandekleinebeerze.nl. Volg de voortgang van dit project via deze nieuwspagina. Hieronder een impressie van de kick off

.

Terug naar overzicht

Impressie kick-off LandKunst 

Dal van de Kleine Beerze

Delen