Boer-burgerdialoog tussen koeien en koetjesrepen

15 september 2018
De tweede boer-burgerdialoog van 2018 vond plaats tussen de koeien en kalfjes van het melkveebedrijf van Mark Deenen in Oostelbeers. Zijn bedrijf ligt op 200 meter afstand van de Kleine Beerze. Een gemêleerd gezelschap van leden van de Landcoöperatie, pachters, bestuursleden, lokale politici, inwoners uit de omgeving en familieleden van de boer, ging met elkaar in gesprek over het thema 'intensieve veehouderij in combinatie met oog voor de natuur in de directe omgeving'. Dit thema was dé reden voor Mark Deenen om als pachter mee te doen aan de Landcoöperatie. Hij vindt namelijk dat intensieve veehouderij, inclusief alle uitstoot en het slechte imago, heel goed oog kan hebben voor de omliggende natuur en dat hij daardoor als bedrijf een positieve bijdrage kan leveren aan de omgeving. Zijn positieve insteek sloeg meteen over op de groep. Er werden kritische en verhelderende vragen gesteld én er werden leerzame, boeiende antwoorden gegeven. Jac Hendriks van Waterschap De Dommel was aanwezig om een toelichting te geven over gevolgen van de klimaatverandering op de waterstand van de Kleine Beerze. Die gevolgen, waaronder de kans op een zeer hoge waterstand en overstroming van de Kleine Beerze, zijn per boerderij en per locatie verschillend. Op dit moment is nog niet helemaal helder wat die gevolgen precies in gaan houden voor bijvoorbeeld het bedrijf van Mark Deenen. De dialoog werd afgesloten met een interactieve rondleiding langs de koeien en kalfjes, inclusief een workshop ‘dit eet een koe per dag’ door Mark’s dochter Jeske (8 jaar).

Terug naar overzicht

Dal van de Kleine Beerze

Delen