Bodemmiddag en veldexcursie bokashi

Bodem in balans

Op 15 maart 2018 vond er in het Dal van de Kleine Beerze de bodempraktijkmiddag plaats. Het betrof een lezing over het thema ‘bodem en bodembeheer’ en er was een veldexcursie met als rode draad het uitrijden van bokashi.  Maar liefst 25 belangstellenden kwamen luisteren en inspiratie opdoen. Onder hen bevond zich een goede vertegenwoordiging van ‘onze’ pachters. De praktijkmiddag vond plaats op initiatief van Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze, ZLTO en Waterschap De Dommel.

Bokashi?
Voor diegene die er nog nooit van gehoord heeft, een korte uitleg:
De kortst mogelijke uitleg is de vergelijking met de composthoop van weleer, maar dan beter. In dit tijdperk van circulaire economie is een conserveringstechniek toegevoegd aan de ‘composthoop’, waardoor het materiaal dat overblijft nog geschikter is voor het gezond houden of maken van de bodem.
Door overmatige aanvoer van diervoeders voor vlees-, ei- en melkproductie, kent Nederland een fosfaatprobleem. Dierlijke mest wordt hierdoor gediskwalificeerd tot afvalstroom, terwijl mest feitelijk een belangrijke grondstof is voor plantengroei. Bij organische mest draait het om de koolstof met daarbij verschillende mineralen waaronder ook stikstof. Afhankelijk van de samenstelling (C/N) werkt organische mest meer als voer voor het bodemleven dan wel als voeding voor de plant.
[bron: Ekoland-juni 2017]

De energie blijft behouden
Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. De organische materialen worden luchtdicht verpakt. Zo kan een fermentatieproces plaatsvinden waarbij nuttige stofwisselingsproducten van micro-organismen ontstaan. Deze conserveringstechniek  behoudt de energie in het product. Net als bij zuurkool krijgt de Bokashi een hogere voedingswaarde dan met niet gefermenteerde organische stoffen. Bokashi is  geschikt als bodemverbeteraar en is een voedingsbron voor micro-organismen die in de bodem leven. Deze vestigen zich daardoor definitief in de bodem, vermeerderen zich en domineren over de  aanwezige schadelijke bacteriën, schimmels en virussen. Zo creëer je een natuurlijke balans.

Traditioneel gebruikt men in Japan Bokashi om de microbiële diversiteit in de bodem te verhogen en planten te voorzien van bio-actieve voedingsstoffen, zoals natuurlijke antibiotica en groeihormonen, vitamines en aminozuren. Planten krijgen zo meer essentiële energie en een grotere weerbaarheid tegen schadelijke bacteriën en schimmels.

De neutrale micro-organismen die in een ziektever­wekkende bodem eerst kozen voor de, tot  dan toe, overheersende schadelijke micro-organismen, zullen zich nu aansluiten  bij de effectieve micro-organismen van EM. Een ziekteverwekkende bodem wordt zo  een ziekte-onderdrukkende bodem. Binnen de land- en tuinbouw is dit de meest effectieve, duurzame manier om meer profijt uit de  bodem te halen.

De voordelen van Bokashi
In tegenstelling tot gewone compost blijft in GFT-Bokashi de energie bewaard. Bokashi zorgt voor een:

 • goede voeding voor het bodemleven
 • ontgiftende werking op de bodem
 • goed leefmilieu voor micro-organismen
 • snellere beschikbaarheid van de opneembare voedingsstoffen voor de plant
 • De effectieve Micro-organismen die in de Bokashi aanwezig zijn, zorgen voor:
  de productie van allerlei belangrijke bio-actieve stoffen, zoals enzymen, natuurlijke antibiotica en groeihormonen, vitaminen en anti-oxidanten
 • een verschuiving naar een opbouwende en ziekteonderdrukkende bodem
 • een grotere microbiële diversiteit en activiteit
  [bron: www.emnatuurlijkactief.nl]

De presentaties van de bodempraktijkmiddag:
Lees hier de presentatie van ZLTO
Lees hier de presentatie van het Waterschap 

Terug naar overzicht

Dal van de Kleine Beerze

Delen