Crowdfunding LandKunst 

Boeren en burgers, natuurlijk samen!
Dat is de slogan van Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze. Een coöperatie van boeren, burgers en ondernemers waarbij we verantwoordelijkheid nemen over de ontwikkeling van onze eigen leefomgeving!

Wij zetten daarbij Landkunst in om in co-creatie kunstobjecten te ontwikkelen die de thematiek rondom bodem, water, landbouw, natuur en mens te verbeelden en de dialoog verder op gang brengen. En we vragen jou om hier aan mee te helpen!

Om de genoemde thematiek te versterken  plaatsen we 5 Landkunst objecten in het gebied  die in co-creatie worden ontwikkeld met boeren, burgers en andere gebiedspartijen. Samen met een kunstenaar  ontwikkelen we rondom een bepaald thema een kunstobject  dat permanent in het veld wordt ten toon gesteld. Door het opzetten van deze crowdfunding campagne  vragen we jou  om mee te helpen dit landkunstproject voor elkaar te krijgen zodat er in de zomer van 2020 langs de 5 kunstobjecten gefietst en gewandeld kan worden en je op een interactieve manier achtergrondinformatie krijgt over het kunstwerk en de thematiek van dit mooie beekdal.

Waarom crowdfunding?
Er zijn al veel partijen betrokken bij de revitalisering van het beekdal: de betrokken gemeenten Oirschot en Eersel, Provincie Noord-Brabant, Het Brabants Landschap, Waterschap de Dommel, ZLTO en vertegenwoordigers van onderwijs en ondernemers in het gebied. Ze omarmen het initiatief van de Landcoöperatie om Landkunst in te zetten en daarmee de thema’s die in het gebied spelen kracht bij te zetten en de dialoog verder op gang te brengen. Diverse genoemde partijen hebben al een financiële bijdrage geleverd. Om de begroting helemaal rond te krijgen en daadwerkelijk alle 5 objecten en de bijbehorende thema’s te realiseren is deze crowdfunding campagne opgezet.

We doen daarbij een beroep op jou en vragen we je om dit initiatief een warm hart toe te dragen en een steentje bij te dragen.

Waarom juist nu doneren?
De eerste kunstenaars zijn inmiddels gestart met hun co-creatie sessie met de omgeving. Hun vorderingen zijn te volgen via www.dalvandekleinebeerze.nl. De onthulling van twee kunstobjecten zal al dit najaar gaan plaatsvinden. Rondom deze gebeurtenis willen we ook  de start van andere objecten definitief verzekeren door uw bijdrage.

Je krijgt er een mooie tegenprestatie van de kunstenaars of boeren voor terug en fietst of wandelt te zijner tijd door het beekdal om de objecten te bewonderen waar je aan hebt bijgedragen. Op de langere termijn verrijst een vitale duurzame omgeving waar het goed toeven is.

Doneren kan via deze link : https://www.voordekunst.nl/projecten/9545-landkunst-dal-van-de-kleine-beerze

Terug naar overzicht

Dal van de Kleine Beerze

Delen