Landkunst in het Beerzedal

Landkunst of Landart is een stroming in de beeldende kunst waarbij kunstobjecten worden geïntegreerd in het landschap. Na een uitgebreide voorbereidingsperiode is op 6 februari 2019 het project formeel afgetrapt. Een projectplan is opgesteld, een kunst advies commissie in het leven geroepen en op voordracht van KunstLoc Brabant zijn 10 kunstenaars benaderd. Na een voorselectie worden vijf kunstenaars aangewezen om een werk te maken.

Financiele ondersteuning is geboden door:  KunstLoc Brabant, Buurtcultuurfonds, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Waterschap de Dommel, Brabants Landschap, Stichting de Mug van Heijningen en de Melis van Beek Stichting. 

5 kunstobjecten krijgen een plaats in het Beerzedal. De weg naar het bouwen van het kunstwerk  is net zo belangrijk als het kunstwerk zelf.  Tijdens de kick-off werd een start gemaakt met het ophalen van de thema’s die in het beekdal spelen. Traditioneel bekeken kun je daarbij aan bodem, water, natuur denken maar tijdens de aftrap werden veel diepere thema’s bediscussieerd zoals over de mensen op het platteland, historische feiten en zelfs over verbindingen met technologie. Pitches van diverse gebiedspartijen, boer, burger, belangenorganisatie onderstreepten het belang van gezamenlijke gebiedsontwikkeling en daarbij werden ook weer nieuwe thema’s genoemd. 

Co-creatie is een belangrijke voorwaarde voor de kunstenaars. Met de omgeving en diverse belangenorgansiaties zoals de weidevogelvereniging, de plaatselijke Heemkunde en Brabants Landschap zal actief worden samengewerkt.

Impressie kick-off LandKunst 

Dal van de Kleine Beerze

Delen