Bokashi praktijkmiddag

9 juni 2019
 
Op 13 mei werd door de Landcoöpeatie een Bokashi praktijdagmiddag georganiseerd. Hierbij een verslag inclusief filmverslag.(door te klikken op bovenstaande foto)

Met Bokashi als bodemverbeteraar, drie vliegen in één klap!
1. Versterking productie en weerbaarheid bodem: Rendement voor de boer!
2. Toename biodiversiteit en bijdrage aan kringlooplandbouw
3. Klimaat positief, door verhogen organische stof meer CO 2 opslag
    (géén CO 2 verliezen in een Bokashi kuil)

Rol van de Landcoöperatie is verbinden van partijen.
Leveranciers met groene reststromen in staat stellen om waarde toe te voegen nl.
- Brabants Landschap: maaisel uit natuurterreinen
- Waterschap de Dommel: slootmaaisel
- Gemeenten: bermgras.
- Partijen, die Bokashi kunnen afnemen:
- Boeren tbv landbouwgrond en Gemeenten tbv plantsoenenOverige partijen: leveranciers Bokashi toevoegmidelen, loonwerkers.

Wat is Bokashi?
Het Japanse woord voor; Goed gefermenteerd organisch afval. Bokashi is een geweldige manier om organische reststromen om te zetten in een rijke bodemverbeteraar. Het sleutelwoord bij dit proces is: FERMENTATIE.

Door BB Bodem (Effectieve micro-organismen) en gesteentemineralen toe te voegen aan het organisch materiaal en het vervolgens, anaeroob (zonder zuurstof), 8-10 weken te laten fermenteren creëer je het waardevolle product; BOKASHI! (Bron: Bij de Oorsprong)

Waarom Bokashi?
- De bodemstructuur wordt verbeterd (organische stof)
- Er is geen CO2 verlies in een Bokashi-hoop
- Alle energie en voedingswaarde in het product blijven behouden
   (de hoop wordt niet warmer dan 40 graden)
- In Bokashi vormen zich nieuwe vitaminen, enzymen en antioxidanten
- Humusopbouw wordt gestart
- Bodemleven voedt zich met Bokashi (een worm eet geen aarde) waardoor de populatie stijgt
- Alle input aan kilo’s organisch materiaal is ook de output aan kilo’s (geen verliezen)
- Verrijkt de bodem met mineraal en spoorelementen en regeneratief bodemleven
   (Effectieve Micro-organismen)
- Fermenteert, na het uitrijden, binnen enkele weken in de bodem
- Onkruidzaden fermenteren en kiemen niet op het land
- De groei van negatieve bacteriën en schimmels wordt voorkomen
- Bokashi is echt wormenvoer, ook goed te gebruiken ter verbetering van natte percelen
- Het verwerken tot Bokashi brengt kostenvoordelen t.o.v. compostere

Input voor een goede Bokashi-hoop:
- Organische materialen (bermmaaisel, slootmaaisel, blad etc.)
- Juiste C/N verhouding 15:1 tot 25:1
- Juiste vochtigheid (40-50%)
- Eventueel water toevoegen wanneer het ingangsmateriaal niet vochtig genoeg blijkt.
- Na het mengen van alle producten in het organisch materiaal, moet de hoop worden aangereden en worden afgedekt (zuurstofarm)
- De hoop moet 8 - 10 weken liggen voor gebruik, afhankelijk van de tijd van het jaar

 Toe te voegen materialen voor een “Bij de Oorsprong” Bokashi hoop:
- Per kuub materiaal 1L BB Bodem (Effectieve Micro-organismen)
- Per kuub materiaal 0,1L eMB starter
- Per kuub materiaal 5kg Oergesteentemineralen

Goedkoper bokashi maken kan niet, met bewezen de beste kwaliteit!

Kosten/Baten Bokashi
De kosten voor het maken van een Bokashi hoop bedragen 15 tot 18 euro per ton
excl. uitrijkosten (omvang hoop en rijafstanden zijn van grote invloed op kostennivo),
waarbij het uitgangsmateriaal om niet beschikbaar gesteld wordt.

De bemestingswaarde uit mineralen en organische stof verhoging is afhankelijk
van de samenstelling en varieert tussen 9 en 12 euro per ton. Het aspect van bodemleven en weerbaarheid van de bodem is moeilijk in euro’s uit te drukken.
Gezien de maatschappelijke bijdrage van Bokashi toepassing aan klimaatadaptatie en biodiversiteit is ook te rechtvaardigen dat de leveranciers van deze groene reststromen een  deel van de kosten voor hun rekening nemen, zodat een “verdienmodel” ontstaat, wat in balans is en blijft.
Op bouwland en op extensief bemest grasland (o.a biologisch) kan het grootste rendement behaald worden met een toepassing van ca 20 ton per jaar.

Terug naar overzicht

Dal van de Kleine Beerze

Delen